Svjetlece reklame

Radimo jednostrane i dvostrane svjetleće reklame s time da prednje lice može biti plexi podloga ili translucentni banner.


Totemi

U ponudi se nalaze ovalni ili ravni totemi.


Sistem za zatezanje cerade na zgradi

Print na ceradnom banneru sa finalizacijom keder uvlači se u FM profil za montažu aplikacija na zgradi.


Izrada alu rama sa zategnutim bannerom

Print na ceradnom banneru nategnutom na aluminijski ram i pričvršćenim u profil zakovicama.